Billiard table

Kims Billiards Club
1 / 5
Bàn bida Lỗ GPH 6001B
2 / 5
Bàn bida Lỗ GPH 6001B
3 / 5
Bàn bida Lỗ GPH 6001B
4 / 5
Bàn bida Lỗ GPH 6001B
5 / 5
Bàn bida Lỗ GPH 6001B

Bàn bida Lỗ GPH 6001B

Product code: BIDA1664778611
Promotion price:1,500,000đ| 2,000,000đ
Order: 028 3535 0114

CÔNG NGHỆ ĐI TRƯỚC, HỆ THỐNG ĐƯỜNG RAY, VÀ LỖ TINH VI

Kỹ thuật và kinh nghiệm của Hollywood Được
in dấu trong từng cấu trúc bàn

 

Other products

See more