Bàn bida

Kims Billiards Club
1 / 5
Bàn bida Lỗ GPH 6001B
2 / 5
Bàn bida Lỗ GPH 6001B
3 / 5
Bàn bida Lỗ GPH 6001B
4 / 5
Bàn bida Lỗ GPH 6001B
5 / 5
Bàn bida Lỗ GPH 6001B

Bàn bida Lỗ GPH 6001B

Mã sản phẩm: BIDA1664778611
Giá khuyến mãi:1,500,000đ| 2,000,000đ
Đặt hàng: 028 3535 0114

CÔNG NGHỆ ĐI TRƯỚC, HỆ THỐNG ĐƯỜNG RAY, VÀ LỖ TINH VI

Kỹ thuật và kinh nghiệm của Hollywood Được
in dấu trong từng cấu trúc bàn

 

Sản phẩm khác

Xem thêm