Billiard table

Kims Billiards Club
1 / 1
Đầu cơ 5 bida lớp Diamond

Đầu cơ 5 bida lớp Diamond

Product code: BD1686553936
Promotion price:900,000đ| 1,000,000đ
Order: 028 3535 0114
Đường kính  14,5mm
Độ dày  5,9mm
Số lớp  5 lớp
Số lượng 50 viên